ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ 1973 Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΕΦΕΡΕ ΤΗΝ ΠΤΏΣΗ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ

Σχόλια